Interviewlaki tirigi tirigi arigi poyina cheppu la undi nee moham