మనసారా నవ్వుకుందాం రా - 8

1."ఏమిటి వదినా, మీ ఆయన ఏమిటేమిటో మాట్లాడేస్తున్నారు. ఒక్క ముక్క అర్ధం అయి చావడం లేదు.ఒక మాటకు ఇంకొక మాటకు లంకె వుండడం లేదు. ఏమైనా జబ్బెమో ఒకసారి డాక్టరుకు చూపించలేకపోయావా ?" అయోమయం గా అడిగింది అనసూయ.

" జబ్బేమీ లేదు వదినా. ఆయన ఈ మధ్య కవితలు రాయడం మొదలెట్టారు. అప్పట్నుంచీ ఇదీ వరస." అసలు సంగతి చెప్పింది అరుంధతి.

(2)"డ్రైవర్ ఉద్యోగానికి వచ్చిన దైవాధీనాన్ని ఇంటర్వూ చేసి బాగా ఉద్యోగానికి సరిపోతాడను రూఢీ చేసుకున్నాక " నీకు ఈ ఉద్యోగం ఇస్తున్నాం.అయితే స్టార్టింగ్ శాలరీ రెండు వేలు " అని చెప్పాడు గోవర్ధనం.

"స్టార్టింగ్ చేయడానికి రెండు వేలు అయితే డ్రైవింగ్ చేయడానికి ఎంత శాలరీ ఇస్తారు సార్ ? " ఆశగా అడిగాడు దైవాధీనం.

0
No votes yet